θύραζε

θύραζε (Α)
επίρρ.
1. έξω από την πόρτα
2. έξω, εκτός (α. «οἱ θύραζε» — αυτοί που βρίσκονται έξω, οι εκτός
β. «θύραζε τῶν νόμων» — εκτός νόμου).
[ΕΤΥΜΟΛ. < θύραζε < *θύρας-δε < αιτ. πληθ. θύρας + δε (I)*].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • θύραζε — to the door indeclform (adverb) θυράζω thrust out of doors pres imperat act 2nd sg θυράζω thrust out of doors imperf ind act 3rd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • θύραζ' — θύραζε , θύραζε to the door indeclform (adverb) θύραζε , θυράζω thrust out of doors pres imperat act 2nd sg θύραζε , θυράζω thrust out of doors imperf ind act 3rd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Καρ — Όνομα μυθολογικών προσώπων. 1. Γιος του Δία και της Κρήτης, αδελφός του Λυδού και του Μυσού και πατέρας του Αλαβάνδη, επώνυμου των Αλαβάνδων. Ήταν ιδρυτής και επώνυμος της Καρίας της Μικράς Ασίας, ενώ αναφέρεται και ως εφευρέτης της οιωνοσκοπίας …   Dictionary of Greek

  • κηρ — (I) κήρ, κηρός, αιολ. τ. κάρ, ή, δωρ. πληθ. κάρες (Α) 1. ως κύριο όν. Κήρ η θεά τού θανάτου, ιδίως τού βίαιου, ή τού ολέθρου («δειναὶ δὲ κῆρες σ αἱ κυνώπιδες θεαί», Ευρ.) 2. ως προσηγ. θάνατος, ιδίως βίαιος ή, γενικά, συμφορά, καταστροφή (α.… …   Dictionary of Greek

  • Gates of horn and ivory — The gates of horn and ivory are, in the earliest recorded instances of the use of the image, the portals through which dreams, true or false, come.In the OdysseyThe earliest appearance of the image is in the Odyssey, book 19, lines 560 569. There …   Wikipedia

  • ANTHISTERIA — sacra, quae apud Athenienses in mense, qui Α᾿νθεςτηριὼν appellabatur, quod plurimos flores gigneret, agebantur. In quibus (ut a Romanis in Saturnalibus) servi Graeciae hilaribus conviviis a Dominis suis accipiebantur. Lege Anthesteria. Erant… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • CONVIVIALES Coronae — olim multo in usu. Et primo quidem, antequam luxus irrepsisset sollennium epularum, suam quisque coronam ad convivium ferebat; ut postquam sese plusculum invitâssent, eô sertô, tamquam annulô, munirent sese adversus mala instantia ebrietatis. Sic …   Hofmann J. Lexicon universale

  • FLUMEN et FLUVIUS — synonyma, nisi quod Flumen proprie ipsa aqua, Fluvius, decursus aquae. Sunt autem Fluvii, venae quasi minoris Geocosmi, fibris similes per folia plantarum excurrentibus, quibus una cum lacubus aliisqueve partibus Oceani minoribus, e Mari origo,… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • PRORRHESIS — Graece πρόῤῥησις, h. e. denuntiatio, ritus in sacris Graecorum, quem Lucianus in Pseudomante, ubi sacrorum ceremonias Alexandri cuiusdam impostoris recenset, tribus ex ordine diebus peractas, describit hisce: Καὶ μὲν εν πρώτῃ πρόῤῥησις ἦν ὥσπερ… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • -ζε — (Α) αχώριστο μόριο που μπαίνει στο τέλος λέξεων και δηλώνει κίνηση προς μια κατεύθυνση («Ἀθήναζε» προς την Αθήνα, «Θήβαζε», «θύραζε» αντί «Ἀθήνασδε» «Θήβασδε», «θύρασδε», αλλὰ κάποτε και με ονόματα ενικού αριθμού: «Ὀλυμπίαζε», «Μουνυχίαζε»,… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.